A A A
BIP

Regulaminy


  • regulamin Internatu Miedzyszkolnego,
  • regulamin Pracy Internatu,
  • regulamin przydziału środków ochronnych,
  • regulamin wynagradzania pracowników,
  • regulamin ZFŚS,
  • regulamin Rady Pedagogiczne,
  • instrukcja kancelaryjna-Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,
  • regulamin Młodzieżowej Rady Internatu


Opublikował: Marek Pierzchała
Publikacja dnia: 09.05.2012
Podpisał: Beata Nobilec
Dokument z dnia: 09.05.2012
Dokument oglądany razy: 1 997